Ontdekken spelen leren in de natuur: met hoofd hart handen en het hele lichaam!

 

de eerste keer dat we hier bij het hek staan staat de plas vol regenwater - de tweede keer staat de plas bijna droog: waar baden ze nu??

een zoelkuil van everzwijn en edelhert, de plat gerolde rand en de hoefafdrukken in de modder herkennen - in de buurt vinden we ook nog

veegbomen van droogwrijven van everzwijnen + edelhertgewei schoon vegen. Zo leren de kinderen hoe belangrijk een plasje regenwater

of een boom kan zijn. En als we onderweg dan ook nog 4 echte wilde zwijnen met jongen zien (wel 8 kleintjes!) is het enthousiasme alom!

======================================================================================================

WINTERBOS GROEP 1 EN 2   

  

voedsel zoeken voor de eekhoorn -             luisteren met dierenoren: specht - "mijn paddestoel rookt!" (stuifzwam) -                                 vos en konijn tikspel

=======================================================================================================

WINTERBOS GROEP 5 EN 6

  

bomen leren herkennen en paspoort maken   leeftijd van de boom: lichte+donkere ring=1jr.   vinden en raden van tegenstellingen: hard en zacht

=======================================================================================================

WINTER OP DE STUWWAL GROEP 8 THEMA STENEN EN MINERALEN

  

bronwater gefilterd door zand en grind            kunst maken van grind: wat vid je aan kleuren?  steen cado: ïk vind je keigaaf, omdat ......"

=======================================================================================================

LENTEBOS GROEP 1 EN 2

  

van beukennootje tot beukenboompje .....       kleine beestjes zoeken: ik heb een een kikker!  zwijnen steken het pad over, 8 jonkies volgen!

=======================================================================================================

LENTEBOS GROEP 5 EN 6

   

op je eigen plekje lentevogels luisteren                                  levende voedselketen-vlaggenroof                                          informatie in een mooi natuurverhaal            

  

in teams uitbeelden van bosdieren:onderdelen en beweging; en dan van elkaar raden welk dier het is                                natuur: ehbo + eten voor de mens

========================================================================================================

VOORJAAR ROND DE BISONBAAI THUISSCHOOL

(eetbare) planten, waterbeestjes,   wilde galloways, konikpaarden                                           en een eitje van (...) dat gepredeerd is door vos.

========================================================================================================

ZOMER LANGS DE WAAL GROEP 7 EN 8

  

dam bouwen voor in + uit stromend water                               welke materialen vind je strand juttend langs de rivier           stenen zoeken en determineren

========================================================================================================

ZOMER LANGS DE WAAL EN IN HET SPIEGELBOS GROEP 5 EN 6

   

welke planten zijn hier eetbaar                                             insecten vangen                                                                schepen, naam en vooral: de lading kijken

=========================================================================================================

ZOMER HOF TE DIEREN GROEP 7 EN 8

   

kleinere groepjes maken van de 40 kids                               waterbeestjes vangen             kreeft: mogen we die bakken?         extra vriendje bij het opdr. maken

==============================================================================================================