Bij wandelcoaching gaan we de natuur in. Het wandelen en een frisse neus halen draagt bij aan ontspannen en dieper ademen. Kom uit je hoofd en voel je thuis in je lichaam.

Je formuleert al wandelend een vraag en daarmee staan we in de natuur die op verschillende manieren bij draagt aan het vinden van inzichten, antwoorden en/of healing.

Wetenschappelijk onderzoek toont een overeenkomst aan tussen de resonantie van aard-electromagnetische velden, die van de natuur en het hart van de mens. Zo kunnen fluctuaties in het aardmagneties veld mensen een ander gevoel over zichzelf, elkaar en het leven geven. Men kan het dus persoonlijk nemen, terwijl het 'slechts' een gegeven is. En als zodanig ook weer voorbij gaat en verandert. (Zie voor onderzoeken en meer info op heartmath.com).

* Systemies werkend met de natuur. We werken met natuur-items als representant.

Een opstelling is een methode om duidelijkheid te krijgen in het krachtenveld dat (vaak onbewust) onder je vraag werkzaam is. Zonder oordeel of denken kun je die info voelen en benoemen. Zo ervaar je wat de relaties ~ interacties zijn tussen de elementen die bij je vraag betrokken zijn. Er ontstaan inzichten en er komt een heilzaam proces op gang.

* Natuur als spiegel en/of metafoor: Een berkenstammetje langs het bospad, wat doet het met je? Een pad dat zich splitst: welke weg zal ik in slaan in mijn leven (keuzemoment): een keer het ene pad gaan dat voor keuze 1 staat en dan andere pad dat voor keuze 2 staat .... voelen wat beide wegen met je doen.

* Wederkerigheid / hartcoherentie / chiqong: we leven als individu zowel horizontaal als verticaal tussen hemel en aarde + in een veld van allerlei energieen. De energie van natuur ~ zoals bomen en humus en stenen etc. ~ resoneren harmoniserend met die van de mens. Coherente communicatie tussen mens en natuur vindt plaats op .1Hz.

Je kunt bijvoorbeeld een hart-lock-in doen: focus in je hartgebied gelijkmatig ritmies ademend (5 tellen in 5 tellen uit), dat schept balans in je zenuwstelsel (gas+rem). Vraag dan je hart ~ laat antwoorden vanzelf en moeiteloos in je op komen ~ welke positieve op het hart gebaseerde gevoelens ervaar je in de natuur om je heen? Voorbeeld in mijn leven:

De branding van de zee, golven die zwellend aan komen rollen en dan breken op het strand en daar uitvleien op het zand en zich weer terug gezogen in zee verzamelen tot nieuwe golf geven me het gevoel van heerlijk loslaten, alles wat zich in mijn gedachten en emoties heeft opgehoopt 'breekt + vloeit uit' mee. Ik ontspan volledig en adem diep. De fiere houding van een prachtige buizerd die rechtop in de boom zit ~ net als de ochtendzon die op komt van achter de bergtoppen ~ doen me innerlijk oprichten; 'uplifting'.

Waar resoneer jij innerlijk mee in de natuur, op een manier die je kracht en energie geeft?