HEART-CORE

Het belang van de taal en intelligentie van het hart.

Wat is het? Wat? Dat is de centrale vraag, wanneer ik kijk voorbij de labels die ik geleerd heb ergens op te plakken en dan te denken dat ik weet wat het is, naar ....

Love and be compassionate towards yourself in order to be capable of loving and compassionate in behavior towards the other.

Vanaf mijn geboorte zoek ik verbinding. Met mij zelf en met de omgeving. Soms ervaar ik die verbinding als aangenaam en soms als onaangenaam. Soms vindt de verbinding makkelijk plaats en soms ontdek ik allerlei afweer.

Uit mijn helder waarnemend zijn blijkt de wereld uit meer te bestaan dan uit wat we als concrete materie fysiek waarnemen. Iedereen kent sfeer, ongrijpbaar maar onmiskenbaar aanwezig. Iedereen kent emoties en gevoelens. Gedachten, van een overpeinzing of een dagdroom tot overtuigingen.

Tijdens retreats ervaarde ik dat er zoiets is als een "levende lijm" die de deeltjes materie bij elkaar houdt. Steeds als ik iets opmerk ben ik verwonderd en vaak ook nieuwsgierig.

De eerste keer dat iemand mij er op wees dat ik anders kijk dan klasgenoten, was tijdens een massage-opleiding. Vanuit de methode van klassieke massage - effleurage en andere handgrepen - voelde ik naast de spieren en temperatuur ook een verhaal. Ik vertelde degene die ik masseerde over diens relatie met het gezin waar hij uit kwam, waar bepaalde overtuigingen en een zelfbeeld uit voort kwamen, die in de spier als overtuiging 'vastgehouden' werden. Mijn leerkracht vertelde me over een opleiding voor het leren lezen van de aura en energie - en in mijn geval vooral het leren om gaan met wat je ziet. Want wat ik om me heen zag het leidde me enorm af van mijn "eigen" leven. Als kind had ik al vaak te horen gekregen dat ik niet zo brutaal moest zijn of dat men mij confronterend vond, alsof ik dwars door hen heen keek. Wist ik veel. Ik dacht dat iedereen zag wat ik zag.

De tweede keer dat ik diep geraakt werd was tijdens een ontmoeting met Joska Soos. Ik had op dat moment enorm hartzeer, verdriet, kramp in mijn borstgebied: een waarom-vraag vroeg al mijn aandacht wat betreft een situatie waar ik in zat. Ik was gastvrouw op de Elfenbank en hij stond ineens tegenover me in de woonkamer. Hij keek me aan met een rustige blik. Op dat zelfde moment golfde er een warme gloed van gouden energie door mijn borstgebied. Alles ontspande zich. Zo kan het dus ook, dacht ik. Het is niet de situatie die me de kramp bezorgt, maar de manier waarop ik er mee om ga! Maar: wat is het? Kan ik dat zelf ook?

De derde keer dat ik me diep thuis voelde was in het gezelschap van indianen die in Great Spirit of in onze taal Eeuwige Geest leefden. Zelf afgeleid door alles wat ik deed en daar bij ervaarde, viel hun gecenterd blijven in het hart me op. Ik weet nog dat ik door een van hen gevraagd werd of ik zijn 'medicijn-voorwerpen' wilde zien. Als dank voor de stapel pannekoeken die ik voor hen gebakken had. Hij had prachtige schoenen gemaakt van hertenleer, geborduurd en versierd met kraaltjes. Zo zacht was het leer, dat ik in gedachten voelde hoe heerlijk dat zou lopen. En ik vroeg: "Mag ik ze eens aan proberen?" Zijn antwoord was: "Wanneer jij jouw pad hebt gevonden, mag je jouw eigen schoenen maken!"

De vierde keer dat ik me diep onder de indruk voelde, was na een retreat in de Zwitserse bergen. Het thema was vergeving: van mensen die mij pijn hadden gedaan, mezelf voor de pijn die ik anderen heb gedaan, van het gevoel van verlatenheid en het 'waarom' en - vaak onbewust - zoveel pijn is. Toon mij het ware gezicht van mijzelf en anderen! Mijn hart voelde wijs, teder, krachtig en heel, een eenheid van liefde. Om me heen zag en voelde ik mensen duwen om verbinding en geraakt worden in gevoelens uit de weg te gaan en trekken als ze vonden dat ze ergens recht op of behoefte aan hadden. "Zo gaat het dus"; was de gedachte die door me heen schoot. En werd me de dagen er na bewust van mijn eigen duwen, trekken en momenten van puur gecenterd zijn.

De energie van de meditaties op het ware gezicht van mijn ouders wilden zij wel eens voelen. Ik nam vanuit een spontane beweging mijn vaders handen in de mijne en zonder iets te doen stroomde er iets door hem heen, waarvan hij de maand er na alle ballast van zich af voelde glijden van het leven. "Hij lijkt wel weer 18 en ook fysiek kilo's lichter"; belde mijn moeder later. Haar handen in de mijne deden haar opmerken: "Je bent een wijze vrouw". Ik had geen flauw idee hoe of wat. Het gebeurde zo. Wat is het?

In mijn werk voor stichting de Regenboogboom heb ik vele jaren op maandagen kinderen op oncologie, neurologie en hartchirurgie bezocht in het Radboudziekenhuis. Van hen heb ik geleerd dat het - zoals ik in mijn training had geleerd - elk mens ongeacht de omstandigheden authentiek blijft. En dat je als mens allerlei brillen op kunt zetten, die de beleving van de situatie veranderen. We gingen voor kracht en waardigheid, vanuit kern-verbinding. En als ik dat even kwijt was, dan bracht het kind me er zo weer naar toe, door de innerlijk stralende zelf te zijn wie die was. Wat is het? Dat mensen zo kunnen stralen. We kennen allemaal stralende ogen of een stralende bruid. Wat is het dat zo straalt?

HEART-CORE IN ACTIE: HET VOELENDE DEEL VAN JEZELF HELEN, VOOR VEERKRACHT EN GECENTERD LEVEN.

Je innerlijke 'wonden' helen om in kracht en waardigheid deel te nemen aan het leven. Margareth Paul beschrijft hoe het effect van zelfhealing kwaliteit van leven bevordert.

..... maak je liefdevol los van de verwijten e.a. projecties en doe je eigen werk van innerlijke verbinding herstellen. Het staat je vrij om mededogend je pijn te omarmen i.p.v. te re-ageren op je slecht behandeld voelen (pijn op pijn). Don't take it personal, immers ook die ander handelt vanuit gekwetstheid en kan er voor kiezen zichzelf liefdevol te helen. Het staat je vrij te luisteren naar je gevoelens en hogere weten in jezelf. Vraag je spirit guide de waarheid en leer je gevoelens te vertrouwen en ervaar de mededogende aanwezigheid van je hogere weten. wanneer je focus zich richt op het liefdevol bejegenen van jezelf i.p.v. te proberen anderen onder controle te houden ...... (Inner Bonding).

HEART-CORE IN AKCTIE: HET HARTBREIN ACTIVEREN VOOR GEZONDHEID EN WELBEVINDEN.

Het nieuwe mens-verhaal. Gregg Braden beschrijft hoe ons hart een eigen brein heeft.

De hart-hoofd verbinding support ons, ons diepste empathie en mededogen te leven. en zorgt voor snelle stress-reductie (die minstens 6 uur duurt), sneller leren en verwerken van informatie e.d.

Oude wijsheid ontmoet hedentendage de wetenschap. Vanuit de wetenschap is onderzoek gedaan naar de samenstelling van de cellen van het hart. Elke keer is er crisis in de wereld en hoe de problemen worden opgelost heeft te maken met bewustwording. Nieuwe ontdekkingen veranderen de manieren hoe we over ons zelf, het leven en de wereld denken. Zo ook wat betreft hoe we problemen oplossen op een manier die gezond is, eerlijk, feitelijk en constructief. Elke crisis is een kans voor evolutie. Omdat crisis - economisch, financieel, politiek, natuur - oude patronen afbreekt. En dat is hoe evolutie werkt.

Er zijn onderzoeken gedaan naar de aarde, de relatie van de mens met de aarde, en het menselijk lichaam ....ons vermogen tot sympathie, empathie en mededogen voelen .... diepe intuitie, super-leren, ruim waarnemingsvermogen, souplesse in het omgaan met veranderingen en te gedijen in een nieuwe wereld die geleidelijk ontstaat. Hoe beter we ons zelf leren kennen, hoe competenter we ons voelen in het om gaan met veranderingen.  

We hebben lang geleefd in een wereld overtuigd van tekort, competitie, conflict en strijd (Darwin 1859). Ons economisch systeem is er op gebaseerd. En het is iets dat diep in ons onderbewuste verankerd zit, waardoor het mee speelt in hoe je relaties vorm geeft: reageren met woede bijvoorbeeld. Het is een je onvoldoende en krachteloos voelen in het leven. De nieuwe mens omarmt het vertrouwen in de keuzes die bewust gemaakt worden vanuit de diepe intuitie, liefde en mededogen. Dat is geen fysieke evolutie, wel evolutie in bewustzijn en potentieel van waar we toe in staat zijn vanuit de overvloed idee.

De neo-cortex van onze hersenen en de menselijkheid - empathie sympathie mededogen zelfregulatie (ik kies mijn immuunsysteem te activeren, mijn diepe intuitie te benutten,...) - die we daardoor hebben komt van de genen in chromosoom 2. Als je geen referentiepunt hebt en je kunt geen google raadplegen voor het antwoord, dan kun je met je vraag bij jezelf naar binnen te rade gaan - de intuitie wakker makend nu je die het meest nodig hebt - in de vorm van 40.000 gespecialiseerde cellen (gelijkend op breincellen) in het menselijk hart. Deze cellen denken, voelen, herinneren en zijn gewaar onafhankelijk van het brein. Je diepe intuitieve weten kan dus geactiveerd worden door bewust de relatie met de wijsheid van deze 40.000 cellen te verstevigen. Het gaat dan om informatie wat betreft wat waar is voor het individu, jouzelf en jouw lichaam. Het is een bron van wijsheid die elk mens in zich draagt. De Cherokee indianen kenden dit al langer en noemen het "het ene oog van het hart".

Het vervolg van dit verhaal gaat over het synchroniseren ~ harmoniseren van de relatie van het hartbrein met het hersenbrein, waardoor nog meer potentieel toegankelijk voor ons mensen wordt. Verder is een belangrijk onderwerp de "alles is met elkaar verbonden" - zoals nu in Quantum Fysics wordt bewezen. Oude culturen kenden die verbinding en wilden al leren hoe die te gebruiken is in de relaties die we met elkaar aan gaan. Zodat liefde, mededogen, en al dat andere gezonde potentieel geintegreerd worden.

HEART-CORE IN ACTIE: VOOR DIRECTE STRESS REDUCTIE EN INTUITIE BEGRIJPEN EN BENUTTEN.

Het kleine brein van het hart. Rollin Mc Craty beschrijft hoe er 3 soorten intuitie bestaan. + hartintelligentie

Het intuitieve hart blijkt eerder dan het brein in het hoofd informatie bewust te zijn en situaties te voorzien alvorens ze zich aan dienen. Werken dit kleine brein in het hart + het brein in het hoofd samen, dan ontstaat er het vermogen super snel waar te nemen ~ informatie razendsnel te verwerken ~ makkelijker te leren ~ geleid te worden door je ware zelf = voorbij angsten dogma's conditioneringen van enkel je hersenen, etc. Deze intelligentie tilt je boven problemen uit - omdat je logica en twijfel omzeilt - naar een nieuwe ervaring van creativiteit en performance. het is een intelligentie die zowel cognitieve als emotionele intelligentie omarmt. Een high-speed, intuitieve bron van wijsheid, heldere perceptie. (PS indigenous cultures noemden dat waarnemen met Eeuwige Geest = direct revelation).

Voordeel is ook dat waar we geneigd zijn in ons hoofd te leven, het hart direct ontspanning geeft - los laten van stress hormonen - en qualiteiten van het hart, zoals liefde mededogen dankbaarheid en waardering (waar het hoofd niet toe in staat is) in het dagelijks leven geintegreerd kunnen worden in communicatie en ander gedrag / uitstraling. Ik noem ook uitstraling hier bij, daar wetenschappelijk is aangetoond dat de energie van een groep mensen die hun hart heeft afgestemd op iets, kilometers ver bereik heeft.

Het onderzoek is gedaan naar effecten van de energievelden die ontstaan door in het hart gemobiliseerde positieve emoties - zoals bijvoorbeeld het waarderen van mooie landschappen, dankbaar zijn voor iets, mededogen voelen met iemand, liefde voelen - op cognitieve processen / verbinding ervaren met jezelf en het leven om je heen / organisaties / gezondheid / performance / kwaliteit van leven / hormoon en immuunsysteen / educatie settings / clinical populations.

Net als Gregg Braden noemt Rollin Mc Craty hoe gevoelens in ons hart een electro-magnetisch veld produceren. Zowel in ons eigen lichaam als rondom (tot kilometers ver).

EEN OEFENING OM ZELF MET DEZE INFORMATIE TE EXPERIMENTEREN.

Ik nodig je uit je gewaarzijn te verschuiven van je hoofd - denken - naar je hart. We zijn dermate geconditioneerd om alles met het hoofd te doen, dat zo'n uitnodiging kan betekenen dat je denkt dat je met je aandacht bij je hart bent. Dus om echt in je hart te zijn, doen we het volgende:

- aanraking: op de manier die voor jou comfortabel is raak je zacht (teder - vriendelijk) je hartgebied aan: met je vingertop(pen) / je handpalmen / in "gebedshouding" (handen voor je borst gevouwen) op de plek van het sternum (bij veel mensen zit daar een kleine holte). Sta je gewaarzijn dan toe dat ze zich beweegt naar je hart-centrum. De aanraking is belangrijk, omdat je gewaarzijn de sensatie van de aanraking volgt. Voel de aanraking. Je weet dan dus zeker dat je gewaarzijn van je hoofd zich nu naar je hartgebied heeft verplaatst. Je richt je bewustzijn naar binnen, dat is een krachtig signaal.

- ademhaling: vertraag nu je ademhaling, bijvoorbeeld 5 seconden in en 5 seconden uit. Net hoe het comfortabel voor je voelt. Adem langzaam vanuit de plek die je aanraakt. Dit is een tweede krachtig signaal, want de enoige momenten dat je zo ademt is wanneer je je veilig voelt. Dus met het vertragen van je ademhaling vertel je je lichaam dat je op een veilige plek / in een veilige situatie bent. Het lichaam geeft direct respons met stress hormonen los laten. Dat zet in de (zelf)helende chemische werking in gang (immuun systeem en anti-verouderings hormonen en nog veel meer = 1.300 biochemische reacties).

- creeer een gevoel: op ontspannen wijze creeer je 1 of meer van de volgende gevoelens: ik geef om iemand, voel liefde voor natuur o.i.d. ~ ik waardeer iets of iemand ~ ik ben dankbaar voor ..... ~ ik voel mededogen voor ..... CARE APPRECIATION GRATTITUDE COMPASSION. Deze 4 sleutelwoorden trickeren het coherentie punt 1 Herz ~ de ervaring tussen hart en hoofd (beider breinen). Haal nog een keer diep adem en laat los. Open je ogen en adem rustig door.

Het is een 'ancient primal act' en de sleutel tot de diepste waarheid van wie we als individu zijn in de wereld. Waar we snel leren en informatie opdoen en verwerken. Waar je snel iets oplst of iets nieuws creeert. Van een nieuw muziekstuk of een schilderij  of het schrijven van een boek etc. Het komt vanuit deze diepte dat je veerkracht ervaart in eensnel veranderende wereld en deze op een gezonde manier kunt omarmen. Adem nog een keer diep in en uit. Laat los.

Het mooie is ook dat het effect van deze eenvoudige oefening volgens de wetenschappelijke metingen minstens 6 uur voort duurt in je lichaam en omgeving. Mensen merken soms op dat het toch niet zó eenvoudig kan zijn. Leven is echter van nature eenvoudig. Tot dat wij het met onze beschrijvingen en interpretaties complex maken. Spirit & Matter.
,