CV scholing en werk

1980 HAVO inclusief kunstgeschiedenis en beeldend als examenvak.

1984 Educatief Werk Vorming Jeugd en Volwassenen. (Kopse Hof HBO). Projectwerk: Vormingstheater - Beeldend vormen - Audiovisuele middelen - Sport en Spel.

Werk 1: Onderzoek, maken en uitvoeren van optredens en naverwerking voor scholen en instellingen m.b.t. actuele thema's, die bespreekbaar en inzichtelijk maken.

Werk 2: Natuurgericht Recreatiewerk programma's op campings en bungalowparken in heel Nederland alle leeftijden (12 jaar gedaan) volgen van diverse trainingen voor het maken van interessante programma's, wervende PR, inwerken en begeleiden van vrijwilligersteams, beheer financieen.

1986 Academie voor Klassieke- en Reflexzonemassage incl. Psychosomatiek + Medische Basiskennis (HBO)                                                                                                                                     

1989 Verkorte Kunstacademie Lindenberg - 1990 Aura healing en reading opleiding (CIO 3 jaar).

Werk 3: Geven van healingen/readingen + cursussen op Pro Mundi Vita: Schilderen, Proceswerk en Autobiografisch werken (15 jaar gedaan)

Werk 4: ADL en activiteitenbegeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking + arbeidsactivering Kalorama doofblinden instituut via uitzendwerk diverse locaties ( uitzendwerk)

Werk 5: bezoeken van chronies en terminaal zieke kinderen in ziekenhuizen en instellingen, voor kracht en waardigheid hervinden. Inwerken en begeleiden van nieuwe vrijwilligers st. de Regenboogboom (8 jaar gedaan)

Werk 6: st. Bosjuweel maken en begeleiden van creatieve programma's voor ZMLK en verstandelijk gehandicapten (thema- en tipivakanties). Begeleiden van teams en beheren van financiën en koken voor groepen. Inwerken en begeleiden van nieuwe vrijwilligers (8 jaar gedaan)

Werk7: NME in Natuurtuin Goffert - planbord bijhouden, educatie bedenken en verzorgen, kruidentuin en moestuinproject. Inwerken en begeleiden vrijwilligers (5 jaar gedaan) IVN Rijk van Nijmegen NME voor volwassenen en op basisscholen en voortgezet onderwijs (vanaf 1991 + counting: zie 2018), IVN voorzitter 1 periode - begeleiden van maatschappelijke stages (m.b.t. geven van excursies en verrichten van veldwerk in de natuur & VWCN m.b.t. het maken van levensboeken d.m.v. interviews met ouderen)

1998 Academie KOLAM voor Tekentherapie (HBO): Psychosynthese + medische basiskennis -

Werk 8: van Leeuwen Hotels: coaching persoonlijke effectiviteit, communicatie en samenwerking; functioneringsgesprekken en mediation - geven van 13x per jaar Dialogen voor Managers (5 jaar). Workshopweekenden Quantumfysics zelf gevolgd (Umai en Amit Goswami). Workshops geven aan ouders met kinderen op fysiotherapeuties centrum - workshops geven "lezen van en werken met beeldtaal in tekeningen" aan psychologen/artsen/fysiotherapeuten die te maken krijgen met div. problematiek.

2009 Kamer van Koophandel: cursussen schrijven ondernemersplan, voeren van aquisitie, registraties en administratie t.b.v. ZZP.

Werk 9: Praktijk als ZZP : natuurcoaching, psychosynthese, tekentherapie, natuurclub en natuuractiviteiten op maat.

Werk 10: sinds 2013 NME Het Bewaarde Land (Wachter, Fleur en Dagcoordinator 6 jaar) + NME als NatuurWijzer (5 jaar). Incluis inwerken nieuwe vrijwilligers.

Werk 11: KION gastouder - met VOG en EHBO bij Kinderen (3 jaar) / begeleiden van maatschappelijke stages + training "Mijn leven in kaart" levensverhalenboek van ouderen.

Werk 12: sinds 2015 Moestuin-educatie op diverse brede scholen en in 2016 ook met 5 klassen (100 kinderen / tuintjes) in schoolmoestuin "Wielewaal". Voorbereidende lessen bedenken en geven in de klas, educatie in de moestuin, naverwerking verzorgen.

2016 Workshop Woeste Land NME met jongeren: energizers, 21e eeuw vaardigheden, activiteiten & PABO Arnhem digitale middelen in lesmethoden. SBB GPS-project.

2018 Gespreksleidster van WOMAN Inc. aanTafel: vergroten van kansen van vrouwen. In 2017 heb ik zelf 7 dagen als deelneemster mee gedraaid en nu ben ik zelf gespreksleidster geworden.

2018 = nog steeds actueel werk:

NME als Natuurwijzer op basisscholen, brede scholen en BSO's in Nijmegen en Dieren

NME als Wachter / Fleur / Dagcoordinator in Het Bewaarde Land

NME als Gids bij het IVN Rijk van Nijmegen e.o. excursies en aangevraagde wandelingen volwassenen en bijzondere doelgroepen.

NME als Gastvrouw in het infocentrum voor passanten en verzamelpunt voor delegaties wereldwijd (vrijwilliger) voor de gemeente bij Green Capitol Nijmegen.