Na diverse ontmoetingen met indianen, shamanen en aboriginals word ik me de waarde van natuur nog dieper bewust dan ik al was: natuur zijn we als mens zelf ook. En als ik terug kom uit Amerika word ik me bewust hoe klein en vol gebouwd Nederland is. Het valt me op hoe makkelijk er wordt gezegd: Die bomen moeten weg, want ze nemen het licht weg. En er moet een nieuwe weg komen (dwars door natuur heen). Dat is makkelijker korter sneller. In mij groeit het gevoel: "Hier wil ik iets aan doen!" Want terwijl alles sneller en makkelijker lijkt te worden, wordt het leven tegelijkertijd stress-voller. We worden afgeleid van het leven zelf = zonder apparaten bestaan we nog steeds. Ben je nog steeds waardevol. Als ik hoor dat kinderen op de basisschool stress-symptomen hebben en de hele dag alleen nog kunnen huilen als ze 'breken' ... en jongeren zich afvragen waar ze hun zingeving vandaan moeten halen .... Rond kijkend waar ik me allereerst wat betreft de waarde van natuur bewust maken bij zou kunnen aansluiten: "Wat is er eigenlijk al aan mensen bewust maken door informatie = inzicht geven in het belang van natuur + verbindingen = hoe alles elkaar beinvloedt en welk effect menselijk gedrag dus heeft op zijn eigen natuurlijke leefomgeving"; kwam ik bij het IVN en st. Bosjuweel terecht, Ik werd natuur-excursie-gids & verzorgde tipi-kampen op het scouting terrein in de bossen van Mook. Om mensen meer directer te betrekken en zich echt te laten verbinden en verwonderen, diep te raken. ben ik me gaan richten op een belangrijke 'poot': beleving! Uit het hoofd - waar info in toch al gevormde referentiekaders en oordelen terecht komt - in het lichaam en hart: léven! Respons van mensen zoals: natuur is heerlijk, eigenlijk wisten we dat wel, maar dat het je zo diep kan raken + dat er zulke wonderlijk mooie natuur in Nederland is, dat hebben we leren zien / horen / ruiken / proeven / aanraken. Naast informeren (kennis en inzicht in hoe biodiversiteit werkt geven) ben ik me dus gaan richten op beleven ( eigen zintuigervaring geven, zoals earth education) en verdieping (werkvormen uit o.a. de chigong en indiaanse cultuur) en ecologie = tot duurzaam gedrag inspireren (council of beings - eco voetafdruk - biomimicri etc.

Actuele 'trend' is het bewustzijn dat we tegenwoordig met veel verschillende culturen in Nederland leven, die allemaal én hun eigen ervaringen met natuur hebben          (soms ook vanwege opgroeien in een ander land van herkomst + voorgeschiedenis van ervaringen met natuur zowel samenleven met de wildernis als door schaarste droogte overstromingen vluchten etc.) én opvattingen en verschillen in beleving: van gebruiksnatuur, recreatienatuur, etc. Wat ook de houding en het gedrag jegens natuur mee-bepaalt. Ik weet nog hoe mijn vader vertelde hoe ze in Indonesie eerst voor een boom gingen bidden en danken voor diens bestaan, voordat ze die omkapten om er iets van te maken. Hoe ze in Nieuw Guinea met jagen enkel de vissen vingen voor het avondeten. De overvloed van de natuur bewust en nooit bang dat ze de volgende dag niks te eten zouden hebben. Geen 'overbevissing' dus: de natuur heeft dan altijd tijd genoeg zich te herstellen. Samen leven met natuur is dus slim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vandaag las ik een artikel dat me bijzonder raakte. Het was van Gregg Braden over hoe mensen hun leven en vooral relaties met zichzelf, de ander, de aarde vorm geven.

Er werd geschreven hoe we vanuit onze oude hersenen geneigd zijn bezig te te gaan met het formuleren van een reactie, wanneer we luisteren naar een ander / muziek / etc. wat betekent dat je eigenlijk de ander niet kunt echt horen noch volledig in eigen waarde laten. Naar aanleiding van dat principe heb ik ooit van indianen geleerd met ceremonies de praatstok te gebruiken: het herinnert je er aan dat reageren onnodig is: de ander vertelt diens verhaal en dat ik oké. Het enige wat je doet is ademen. Soms       misschien merken dat je geraakt wordt door dat verhaal (adem versnelt = spannend / adem stopt = té spannend), wat betekent dat je er iets in herkent (mee resoneert).

Ik merkte al lezend ook dat ik destijds het principe van het effect van interruptie, kritiek en interpretatie (onder controle willen houden van de ander) zodanig herkende van wat ik zelf geneigd was te doen en hoe het voelde als anderen dat richting mij deden, dat ik bewust heb gekozen reactie uit te stellen en de ander de ruimte te geven = een eigen verhaal te gunnen. Voor mensen die graag wrijving voelen, omdat ze hun gelijk willen halen en willen overtuigen (omdat dat veilig voelt), leerde ik tijdens mijn coach zijn in de hotelketen, is dat behoorlijk spannend. Laten zien wat je echt voelt (voorbij de emoties van persoonlijk drama story maken) voelt 'naakt' en kwetsbaar. Maar heldert ook veel op. Ik voel me blij dat ik af en toe gevraagd word mijn workshop: "Praatstok" te geven. een manier om bewust te worden van de neiging te re-ageren, te leren echt te luisteren zonder te interpreteren of te survivelen door je antwoord te formuleren terwijl de ander spreekt (hoeft dus niet), uitspreken wat echt in je hart leeft, zo tot hartverbinding komen....

Er valt veel te zeggen voor "hear me out" - de rust van het mogen delen - de zachtmoedige geweldloze golflengte waarop mensen in relaties innerlijk én uiterlijk gedijen, die bereikt kan worden als je er helemaal mag zijn (een gevolg van verbinding met je hogere zelf, leven met hart en ziel) - elk mens een eigen weg op aarde gunnen ..... het principe komt terug in de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken, na de quantumfysics zijn door verfijning van meetinstrumenten cellen in het hart ontdekt die voor elk mens unieke informatie bevatten over wat diepe intuitie, Hoogste Goed e.d. betekenen. En daar sluit Inner Bonding mooi op aan ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inner Bonding is een mooi proces van 6 stappen waarin je onjuiste overtuigingen + controle gedrag / lage eigenwaarde die er uit voort komen van het metaforische "gewonde kind" in jezelf, die het heeft aangenomen om te overleven, kunt helen.

Het is een methode die is ontwikkeld door 2 psychologen in Amerika. Veranderen van patronen die niet meer voor je werken is lastig met het bewustzijn dat je hebt; daar heb je immers juist mee ontwikkeld en gekozen voor wat je nu leeft aan overtuigingen. Daarom wordt er gewerkt met je Hogere Zelf, je Spirituele Guidance.

Dat is direct voelbaar en een mooie manier om liefdevol met jezelf te leren om gaan. En van daaruit ook liefdevolle relaties aan te gaan. Oefening baart kunst.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ik ben regelmatig op pad met schoolklassen basisonderwijs, BSO's en het Tandem activiteitenplein, om kinderen spelenderwijs te laten leren in de natuur & van de natuur!

De praktijk is spannender dan een boek of de begrensde ruimte van de klas: onverwacht duikt er een everzwijn op - er zoemt iets en een dikke hommel kruipt uit de grond - een vogeltje klimt een boomstam op en af - verderop horen we "gelach" en dan het hakken van een specht ..... natuur is geen moment saai. 360 graden om je heen valt er van alles te zien, horen, voelen, proeven, ruiken en beleven.

bereikbaar: zwanenapestaartjelivepuntnl.

Na meer dan 30 jaar natuuractiviteiten te hebben georganiseerd en natuureducatie te hebben gegeven, heb ik een ruim scala aan werkvormen om je te leren waarnemen met alle zintuigen. Actief en in stilte. Ook veldwerk is altijd een succes: iets terug doen voor alles wat de natuur ons geeft. Rust, eten, drinken, ruimte, de wind door je haren die je hoofd leeg maakt, de zon die in je hart schijnt en daar licht en warmte en vreugde brengt, de stromende regen die je schoon spoelt enzovoorts.

bereikbaar: zwanenapestaartjelivepuntnl.

Je kunt elke 2 weken met mij op pad in het weekend. Elke keer een ander gebied en onderwerp. Voor verjaarsfeestjes met kinderen t/m volwassenen kiezen we een thema en gebied in overleg. Ik ken de gebieden als mijn broekzak en weet als zodanig de mooiste plekken, spannendste sporen en avontuurlijke of juist droge voeten routes te vinden.

bereikbaar: zwanenapestaartjelivepuntnl.

Natuurwijs:

U kunt kiezen uit verschillende programma's, die voor u op maat worden gemaakt.

- 3 daagse NatuurWijs leerlijn: de kerndoelen (TULE) en leerdoelen per leerjaar (in overleg met leerkracht thema's / onderwerpen kiezen) - kennis, vaardigheden, beleving gericht. En desgewenst vakoverstijgend.

- 3 daagse NatuurWijs verspreid over de seizoenen - inclusief een voorbereidende en verwerkende les in de klas: kennis, vaardigheden en verwondering op doen in de natuur

- bosuitje van een dag (ook geschikt als schoolreisje in de natuur, met spelletjes zoals een levende voedselketen vlaggenroof) - activiteiten gedurende 4 á 6 uur, spelenderwijs en actief natuur ontdekken

- bosuitje van een halve dag

- thema-activiteit (stenen, kleine beestjes, etc.) - de activiteit is dicht bij school - 1 1/2 uur durend - zelfontdekkend leren in de natuur.

- na schoolse activiteit - activiteiten van 1 á 2 uur, dicht bij de school of BSO - spelenderwijs en actief zelf natuur ontdekken en plezier beleven.