NOBCO-coach in spé.

Voor mijn NOBCO-professioneel coach registratie zoek ik proefpersonen.

Je gaat in 3 sessies v. 2 uur = 1 intake + 1 vervolggesprek + 1 eindgesprek, gratis begeleiding krijgen bij jouw vraag. Alles wat te maken heeft met je huidige situatie, waar je graag iets in wilt veranderen, maar waar iets je belemmert vrij te bewegen naar je gewenste situatie, is geschikt. Dat kan iets kleins zijn. In elk geval zou je daar graag begeleiding = coaching bij willen. Het kan ook zo zijn dat je in een huidige situatie zit en de vraag nog niet helder hebt. Dan formuleren we die samen.

Ik verwacht als wederdienst eerlijke feedback, die je in de vorm van een kort verslagje m.b.v. een vragenlijstje geeft. En in het eindgesprek mag je ter evaluatie een korte prestatieverklaring invullen. Die heb ik nodig voor het kunnen aantonen van gemaakte uren = registratie.

Je ontvangt van mij bij aanvang de ethische gedragscode van NOBCO-coaches. En verder werk ik met S.M.A.R.T. tijdens de intake en in het vervolggesprek met ‘n methode zoals bijv. PRACTICE of Biografisch Management, het Kernkwadrant o.i.d. Het gesprek krijgt namelijk de vorm passend bij jouw leerbehoefte, die tot de coachvraag (je doel) leidt + tot de daartoe te zetten stappen = coachtraject.  

Heb je er zin in, mail me dan op zwanen@live.nl. Ik neem dan z.s.m. telefonisch contact op.

mvrgr Circe.

PS Mijn grootste talent is zicht hebben op relaties en verhoudingen = interacties tussen mensen. Ik merk direct op waar verstoring van de balans plaats vindt, of iemand wel/niet lekker in zijn vel zit, waar het 'wrijft' in samenwerking. en ik richt me op wat de interactie - relatie nodig heeft om bezield te blijven. Waar belangen botsen of verschil van opvatting heerst heb ik aandacht voor beide partijen en ga samen op zoek naar en+en = hoe van elkaar te leren valt, hoe je elkaar aanvult of hoe je samen weer door 1 deur kunt, elkaars verschillend zijn respecterend. Soms is het nodig een spiegel voor te houden, een oud patroon te doorbreken, nieuw inzicht te krijgen of gewoon bewust te worden van gedrag. Ik werk zowel met collega's of teams, als individueel.   

m-BIT-Coach Methode = mBraining = werkwoord:Multiple Brain Integration Techniques.

Toepassing: Als je denken, voelen en identiteit elk een andere richting op gaan wekt dat verwarring ~ keuzestress ~ een 'het niet (meer) weten'. Om te transformeren wat ons blokkeert / weerhoudt om van de huidige situatie naar een gewenste nieuwe situatie te bewegen, is nieuwe ( diepere of authentieke) informatie nodig. En een congruent samenwerken tussen de intelligenties. Daartoe raadplegen met mBIT:

Hoofd / denken: kennis, beeldvorming, betekenisgeving + Hart / emoting: waarden, verbinding + Buik / diepere intuitie: grenzen en identiteit.

Voorbeelden: Verlangen voelen (hart) wordt bekritiseerd (hoofd) en beweging stokt (buik). Gezonder eten, meer sporten, de tuin onderhouden, ..... iets wel of niet doen: wat weerhoudt je? Roept 1 intelligentie het hardst en overstemt die de anderen? Willen hart en buik beiden iets anders en kom je daardoor niet tot een keuze en actie? Zit 1 intelligentie in voorbehoud, blokkade .... 'heeft er een hard hoofd in?'. Dit heet incongruent communiceren van de intelligenties met elkaar.

KOM VAN REACTIE TOT ACTIE: ACCEPTEER WAAR JE NU STAAT EN VIND VAN DAARUIT EEN NIEUWE AUTHENTIEKE RICHTING EN AANPAK. OVERWIN WEERSTAND IN JEZELF.

Het onderbewuste heeft geen oordeel en re-ageert zelfbeschermend op de omstandigheden = meestal vanuit in je 1e 7 levensjaren opgedane ervaringen. Als je toen geen tools had om wat je op je levenspad ontmoette te verwerken noch iemand in de buurt had die je dat voor-leefde, dan sta je anno nu nog steeds in die overleef-stand. Wat betekent dat je door die bril (met de ogen van je innerlijk kind) kijkt naar / re-ageert op actuele omstandigheden. Zo herhaalt het verleden zich keer op keer.

Hoe werk ik:

Als coach vraag ik waar je nu staat, wat je graag wilt en wat je weerhoudt daarheen te bewegen. Dan beluisteren we je 3 intelligenties - hoofd hart buik - en brengen ze tot slot op 1 lijn. Dan evalueren we de resultaten. Specifiek bij mij past het je creatief supporten en begeleiden in het ontwaken aan wie je eigen antwoorden en wie je diep van binnen bent.

Hartcoherentie Facilitator voor stress reductie - jezelf in coherente staat brengen m.b.v. ademen (tevens onderdeel van de mBIT coaching).

Zo zorg je zelf voor een diepgaande verschuiving die je helpt om situaties te benaderen met meer emotioneel evenwicht, compassie, helderheid en zelfvertrouwen. Als je je lichaam, brein en emoties in balans brengt, ontstaat er ruimte voor betere oplossingen, meer samenwerking, een gezonder lichaam en een zinvol leven. Coherentie werkt aanstekelijk. Het begint bij onszelf en heeft een positief effect op anderen. Laten we ons samen inzetten voor meer hart in de wereld.

Herken je eigen incoherentie: Gestrest, angstig, reactief, mentale mist, ongeduldig, vermoeid.

Herken je eigen coherentie: Veerkrachtig, energiek, vrolijk, geduldig, mentaal helder, intuïtief.

Creatief Coach en Therapeut Beeldend: ik heb in het bedrijfsleven met directies, managers en personeel aan zelfreflextie, communicatie en persoonlijke effectiviteit gewerkt + als ZZP met ouders / kinderen aan zelfreflexie en behoeften herkennen door lezen van tekentaal. Het voordeel van werken met beelden is dat deze veel meer informatie dragen + op een A4 overzicht realiseren (ontrafelen) waar informatie in je hoofd 1 brij blijft. Tevens kent beeldend werken d.m.v. tekentaal allerlei technieken om in korte tijd van inzichten tot helende interventies te komen.

Systemisch werken met TRIA = aandacht - acceptatie ~ actie. Daarbij vormen materialen in de natuur effectieve representaties van aspecten en relaties m.b.t. je vraag.

Mijn zelfstudie en persoonlijke ervaring met Ignite (onderdeel van de LifelineTechnique). Hiermee benut je fysieke symptomen + stressoren in je leven (op gebieden als werk relaties gezondheid e.d.) als ingang tot de wijsheid van je bezielde hart! Je leert je Spirit Protection Reflex herkennen (onderbewuste re-actie op het hier en nu, als is het weer als 'toen'). En deze te verwerken met het zie-voel-hoor proces (uit de NLP). Gesteund door Liefde en Dankbaarheid energie (met als anker het gebaar uit de doof-blinden taal).

FROM 'GETTING BY' TO 'INTENTIONAL'!!