Mijn kracht: ik ben wie ik ben & heb aandacht voor wie jij echt bent!

"Bewustworden + Herprogrammeren van m'n conditioneringen, emoties en mindset ... kan dat?"

Mijn ervaring: "Ja zeker!" Ik kijk naar mijn geschiedenis. En ben me bewust van het verhaal dat ik vertel, waar ik in geloof. Ik denk eerst dat ik de feiten noem + de betekenis die deze voor mij hadden + hoe ik er mee ben omgegaan. Ik zag dat als 'eindstation': "Zo is het en daar moet ik het mee doen!"

Totdat ik nieuwe ervaringen en inzichten kreeg. Door massage bijvoorbeeld leerde ik van mijn lichaam waar ik overtuigingen en emotionele lading vast hield. Weer stromend gemaakt, veranderde de informatie t.a.v. wie ik ben daarvan. De opmerking: "Het mag ook anders zijn"; van een psychosythese-docent maakte dat ik nieuwsgierig ging verkennen en ontdekken wat er dan nog meer was dan mijn aannames en conclusies. Door te tekenen en kleuren maak ik direct gevoelsverbinding met mijn lichaam en binnenwereld en merk ik wat zich daar echt afspeelt. Voorbij eigen gedachten en oordelen / projecties van de buitenwereld. En door de jaren heen heb ik diverse manieren leren kennen om de betekenis die ik destijds gaf aan levenservaringen opnieuw te bekijken. Ze te gebruiken als ingang tot een diepere meer authentieke waarheid.

Wat ik geleerd heb is het verschil op te merken tussen 'het overleven van toen' (als kind heb je liefdevolle aandacht nodig en dat probeer je veilig te stellen) + 'het kunnen waarnemen van de actuele realiteit van het hier en nu'. Het verhaal dat ik vertelde - hoe ik het 'toen' herinnerde - hield onverwerkte emoties vast als in een survivel-loop, met bijbehorende emoties en gedachten (conclusies, besluiten) en gedrag (survivel), omdat het hier en nu je herinnert aan het 'toen'. Als niemand je 'toen' de weg wees, dan wordt het lastig het in de ogen te kijken of ermee om te gaan. Maar op latere leeftijd kun je er alsnog doorheen te bewegen.

'"Er hoeft maar 1 iemand te zijn die als een licht is in je donkere moment en alles verandert. En wanneer je er alleen voor staat, is er gelukkig de Spirit Protection Reflex zodat je de overweldigende ervaring overleeft. Maar de herinnering van het moment van 'trauma' wordt opgeslagen in het korte termijn geheugen (onverwerkt dus) in de vorm van kleur - geur - smaak - klank - beeld - sfeer - persoon (kenmerken) die je op dat moment hebt waargenomen. Wanneer zo'n informatie (gelijke zintuiglijke waarneming) zich aandient in je actuele huidige leven, dan wordt het onverwerkte deel getriggerd en re-ageer je vanuit de beschermende reflex i.p.v. vanuit een respons te geven op het nu." (citaat uit een interview met Darren Weissman).

m -BIT-Coaching = methode. m Braining = het werkwoord.

M ultiple B rain I ntegration T echniques.

Er is het bekende beeld van de ijsberg die weergeeft hoe slechts 2-10% boven de oppervlakte zichtbaar is = het topje van de ijsberg = waar je bewust van bent; de rest (90-98%) zit 'onder water' = ons onderbewuste. Die vormt de automatische drive waarmee we doorgaans re-ageren. Dat voelt dan als 'het overkomt me' ~ 'zo ben ik nou eenmaal' ~ 'ik kan niet anders' ....Het is dan echter enkel een projectie of overdracht wat zich in ons afspeelt. Er is zoveel meer!

We bewegen als levend wezen = ontwikkelingsproces. En de wetenschap heeft aangetoond hoe we zelfs voortdurend nieuwe neuronen en verbindingen er tussen maken. Dat biedt nieuw perspectief. Namelijk: We kunnen leren op welke manieren we denken, voelen, ons gedragen. En bewust kiezen in proces te gaan. Om elke keer een actuelere autonomere versie van onszelf te worden. Om te leren leven vanuit wie we echt in essentie zijn: qualiteiten als liefde, mededogen, creativiteit en moed horen daar bij en nog veel meer.

Mijn ervaring: Met m -BIT-coaching leer ik mezelf dieper / authentieker kennen, krijg ik verhelderende en nieuwe inzichten, kunnen oude 'wonden' helen' en merk ik hoe verschillende echt bij mij horende qualiteiten in me werkzaam zijn + leer ik hoe die optimaler kan benutten. De stilte, koestering, energie van de aarde in mezelf laten doorwerken, de wijsheid van mijn hart essentie inzetten, het weten/kennen otvangen dat bestaat voorbij de conditioneringen van op school e.d. aangeleerde kennis. Ik laat me verrassen door de wijsheid en behoeften van mijn hoofd, hart en buik intelligenties. Zo leer ik mezelf van binnenuit kennen.

Theorie: Neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat we een complex neuraal netwerk hebben in zowel hoofd (oefalisch), hart (cardiaal) als buik (enterisch). Dat betekent dat deze in staat zijn zelfstandig informatie waar te nemen, te verzamelen, te herinneren en te leren (dus incluis aanmaak van nieuwe neuronenverbindingen + afgeven van neurotransmitters). Daarnaast is er ontdekt dat er communicatie tussen deze 'breinen' bestaat. En dat voor ons optimaal functioneren integratie tussen hoofd hart buik nodig is.

Toepassing: Als je denken, voelen en identiteit elk een andere richting op gaan wekt dat verwarring ~ keuzestress ~ een 'het niet (meer) weten'. Om te transformeren wat ons blokkeert / weerhoudt om van de huidige situatie naar een gewenste nieuwe situatie te bewegen, is:

a. nieuwe ( diepere of authentieke) informatie nodig.

b. congruent samenwerken tussen de intelligenties nodig. Daartoe beluisteren we:

Hoofd / denken: kennis, beeldvorming, betekenisgeving.

Hart / emoting: waarden, verbinding.

Buik / diepere intuitie: grenzen en identiteit.

Voorbeelden: Verlangen voelen (hart) wordt bekritiseerd (hoofd) en beweging stokt (buik). Gezonder eten, meer sporten, de tuin onderhouden, ..... iets wel of niet doen: wat weerhoudt je? Roept 1 intelligentie het hardst en overstemt die de anderen? Willen hart en buik beiden iets anders en kom je daardoor niet tot een keuze en actie? Zit 1 intelligentie in voorbehoud, blokkade .... 'heeft er een hard hoofd in?'. Dit heet incongruent communiceren van de intelligenties met elkaar . Wat leidt tot uitdagingen / obstakels / dat wat je weerhoudt. Bijvoorbeeld om iets met passie te doen, mededogen te voelen en creatief te denken.

KOM VAN REACTIE TOT ACTIE: ACCEPTEER WAAR JE NU STAAT EN VIND VAN DAARUIT EEN NIEUWE AUTHENTIEKE RICHTING EN AANPAK. OVERWIN WEERSTAND IN JEZELF.

Het onderbewuste heeft geen oordeel en re-ageert zelfbeschermend op de omstandigheden = meestal vanuit in je 1e 7 levensjaren opgedane ervaringen. Als je toen geen tools had om wat je op je levenspad ontmoette te verwerken noch iemand in de buurt had die je dat voor-leefde, dan sta je anno nu nog steeds in die overleef-stand. Wat betekent dat je door die bril (met de ogen van je innerlijk kind) kijkt naar / re-ageert op actuele omstandigheden. Zo herhaalt het verleden zich keer op keer.

Coaching betekent voor mij: doe het als je behoefte hebt aan in beweging komen, een frisse kijk op jezelf en het leven (transformeren van je ervaring en zelfbeeld).

Waarom coach ik vaak in de natuur: in stilte wandelend of met ruimte voor een goed gesprek. Natuur heeft geen oordeel, je hoeft niks te presteren. Je kunt er makkelijker je breinen - van je hart hoofd buik - horen + die op 1 lijn met elkaar brengen! Opdat ze samen de neus dezelfde kant op hebben staan. Natuur en de aarde resoneren op dezelfde frequentie als onze coherente staat = waar gas en rem in balans werken (para- + sympathisch zenuwstelsel). Mijn NB inzicht is dat je natuurlijke energie er gaat stromen, wat je transformatie + perceptie: hoe je je voelt, hoe je het leven ziet, welke opties je hebt, ten goede komt.

KOM THUIS BIJ WIE JE BENT. COMBINEER JE HOOFDBREIN + HARTBREIN + BUIKBREIN = SAMENWERKEND = DENKEN VOELEN DOEN OP 1 LIJN MANIFESTEREN.

Hoe werk ik :

Als coach vraag ik waar je nu staat, wat je graag wilt en wat je weerhoudt. Dan beluisteren we je 3 intelligenties - hoofd hart buik - en brengen ze tot slot op 1 lijn. Dan evalueren we de resultaten. Specifiek bij mij past het zorgzaam / zorgvuldig aandacht geven aan het - vaak kwetsbare - innerlijke leven. Met zachte gedachten supporten van het je begeleiden in het ontwaken aan wie je diep van binnen bent.

Indien het supporting is, zet ik in waar ik in opleiding / bijscholing / nascholing voor heb geleerd:

- m- BIT coaching.

- Principes van Transactionele Analyse.

- Hartcoherentie Facilitator voor stress reductie - jezelf in coherente staat brengen m.b.v. ademen is tevens onderdeel van de m BIT coaching.

Zo zorg je zelf voor een diepgaande verschuiving die je helpt om situaties te benaderen met meer emotioneel evenwicht, compassie, helderheid en zelfvertrouwen. Als je je lichaam, brein en emoties in balans brengt, ontstaat er ruimte voor betere oplossingen, meer samenwerking, een gezonder lichaam en een zinvol leven. Coherentie werkt aanstekelijk. Het begint bij onszelf en heeft een positief effect op anderen. Laten we ons samen inzetten voor meer hart in de wereld.

Herken je eigen incoherentie: Gestrest, angstig, reactief, mentale mist, ongeduldig, vermoeid.

Herken je eigen coherentie: Veerkrachtig, energiek, vrolijk, geduldig, mentaal helder, intuïtief.

- Creatief Coach en Therapeut Beeldend : ik heb in het bedrijfsleven met directies, managers en personeel aan zelfreflextie, communicatie en persoonlijke effectiviteit gewerkt + als ZZP met ouders / kinderen aan zelfreflexie en behoeften herkennen door lezen van tekentaal. Het voordeel van werken met beelden is dat deze veel meer informatie dragen + op een A4 overzicht realiseren (ontrafelen) waar informatie in je hoofd 1 brij blijft. Waar dan te beginnen met ontrafelen, prioriteiten stellen, etc.? Tevens kent beeldend werken d.m.v. tekentaal allerlei technieken om in korte tijd van inzichten tot helende interventies te komen.

~ Systemisch werken met TRIA = aandacht - acceptatie ~ actie. Daarbij vormen materialen in de natuur effectieve representaties van aspecten en relaties m.b.t. je vraag.

Mijn zelfstudie en persoonlijke ervaring met Ignite (onderdeel van de LifelineTechnique). Hiermee benut je fysieke symptomen + stressoren in je leven (op gebieden als werk relaties gezondheid e.d.) als ingang! Om je Spirit Protection Reflex te leren herkennen (onderbewuste re-actie op het hier en nu, als is het weer als 'toen'). En deze te verwerken met het zie-voel-hoor proces. Gesteund door Liefde en Dankbaarheid energie (met als anker het gebaar uit de doof-blinden taal).

Vervolgens transformeer je wat nog in de weg staat om de intentie van je Hogere Zelf / Hart te leven. Waarmee je de regie weer in handen neemt om iets moois van je leven te maken. Want vanuit die kwaliteiten heb je andere gedachten en emoties en kom je (dus, van nature) tot ander gedrag. FROM 'GETTING BY' TO 'INTENTIONAL'!!

Hoe fijn is het om fysieke symptomen & stressoren (situaties / relaties) die je triggeren (emoties als angst woede verdriet jaloezie machteloosheid etc.) als toegang kunt benutten om je hart en innerlijke wijsheid te leren kennen: te merken dat die er altijd al was en dat je die nu bewust kunt inzetten in je leven. En om je denken, voelen en handelen op 1 lijn te brengen. En bewust jezelf in een coherente staat van zijn te brengen. Constructief positief voedend authentiek etc.zelf aan het stuur zitten...... (Leestip: Transactionele Analyse "Dit ben ik" = ont-maskeren).

De coaching vindt plaats als:

* interactieve lezing voor groepen op locatie, ter kennismaking.

* als coaching-sessie op aanvraag.