"Herprogrammeren van m'n emoties en mindset ... kan dat?"

"En wat doet het mooie veld van universele liefde en dankbaarheid met mijn persoonlijke condities?"

.... Herinnering houdt onverwerkte emoties vast als in een loop, met bijbehorende emotie en gedachten. Als je niet in staat bent het te verwerken en er is niemand die je de weg wijst, dan wordt het lastig het in de ogen te kijken en er alsnog doorheen te bewegen. Er hoeft maar 1 iemand te zijn die als een licht is in je donkere moment en alles verandert .....en wanneer je er alleen voor staat, is er gelukkig de Spirit Protection Reflex zodat je de overweldigende ervaring overleeft. Maar de herinnering van het moment van 'trauma' wordt opgeslagen in het korte termijn geheugen (onverwerkt dus) in de vorm van kleur - geur - smaak - klank - beeld - sfeer die je op dat moment hebt waargenomen. Wanneer zo'n informatie (gelijke zintuiglijke waarneming) zich aandient in je actuele huidige leven, dan wordt het onverwerkte deel getriggerd en re-ageer je vanuit de beschermende reflex i.p.v. vanuit een respons te geven op het nu." (citaat uit een interview met Darren Weissman).

m-BIT-Coaching = methode. mBraining = het werkwoord.

Multiple Brain Integration Techniques.

Er is het bekende beeld van de ijsberg die weergeeft hoe slechts 2-10% boven de oppervlakte zichtbaar is = het topje van de ijsberg = waar je bewust van bent; de rest (90-98%) zit 'onder water' = ons onderbewuste. Die vormt de automatische drive waarmee we doorgaans re-ageren. Dat voelt dan als 'het overkomt me' ~ 'zo ben ik nou eenmaal' ~ 'ik kan niet anders' ....

We zijn echter als levend wezen altijd in proces. En de wetenschap heeft aangetoond hoe we steeds nieuwe neuronen en verbindingen er tussen maken. Dat biedt nieuw perspectief. We kunnen leren op welke manieren we bewust in proces kunnen gaan. Om elke keer een betere versie van onszelf te worden. Om te leren leven vanuit wie we echt in essentie zijn: qualiteiten als liefde, mededogen, creativiteit en moed horen daar bij en nog veel meer.

Mijn ervaring: Met m-BIT-coaching leer ik mezelf dieper / authentieker kennen, krijg ik verhelderende en nieuwe inzichten, kunnen oude 'wonden' helen' en merk ik hoe verschillende echt bij mij horende qualiteiten in me werkzaam zijn + leer ik hoe die optimaler kan benutten. De stilte, koestering, energie van de aarde in mezelf laten doorwerken, de wijsheid van mijn hart essentie inzetten, het weten/kennen otvangen dat bestaat voorbij de conditioneringen van op school e.d. aangeleerde kennis. Ik laat me verrassen door de wijsheid en behoeften van mijn hoofd, hart en buik intelligenties. Zo leer ik mezelf van binnenuit kennen.

Theorie: Neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat we een complex neuraal netwerk hebben in zowel hoofd (oefalisch), hart (cardiaal) als buik (enterisch). Dat betekent dat deze in staat zijn zelfstandig informatie waar te nemen, te verzamelen, te herinneren en te leren (dus incluis aanmaak van nieuwe neuronenverbindingen + afgeven van neurotransmitters). Daarnaast is er ontdekt dat er communicatie tussen deze 'breinen' bestaat. En dat voor ons optimaal functioneren integratie tussen hoofd hart buik nodig is.

Toepassing: Om generatief en transformerend te kunnen omgaan met wat ons blokkeert / weerhoudt om van de huidige situatie naar een gewenste nieuwe situatie te bewegen, is nieuwe authentieke diepere informatie nodig + congruent samenwerken tussen de intelligenties:

Hoofd / denken, kennis, beeldvorming, betekenisgeving.

Hart / emoting, waarden, verbinding.

Buik / diepere intuitie, grenzen en identiteit.

Voorbeelden: Iets verlangen (hart) wordt bekritiseerd (hoofd) en beweging stokt (buik). Gezonder eten, meer sporten, de tuin onderhouden, ..... iets wel of niet doen: wat weerhoudt je? Roept 1 intelligentie het hardst en overstemt die de anderen? Willen hart en buik beiden iets anders en kom je dardoor niet tot een keuze en actie? Zit 1 intelligentie in voorbehoud, blokkade .... heeft er een hard hoofd in? Etc. Dit incongruent funktioneren van de intelligenties met elkaar leidt tot uitdagingen / obstakels / dat wat je weerhoudt iets met passie te doen, mededogen te voelen en creatief te denken.

KOM VAN REACTIE TOT ACTIE: ACCEPTEER WAAR JE NU STAAT EN VIND VAN DAARUIT EEN NIEUWE AUTHENTIEKE RICHTING EN AANPAK. OVERWIN WEERSTAND IN JEZELF.

Het onderbewuste heeft geen oordeel en re-ageert zelfbeschermend op de omstandigheden = meestal vanuit in je 1e 7 levensjaren opgedane ervaringen. Als je toen geen tools had om wat je op je levenspad ontmoette te verwerken noch iemand in de buurt had die je dat voor-leefde, dan sta je anno nu nog steeds in die overleef-stand. Wat betekent dat je door die bril (met de ogen van je innerlijk kind) kijkt naar / re-ageert op actuele omstandigheden. Zo herhaalt het verleden zich keer op keer.

Coaching betekent voor mij: doe het als je behoefte hebt aan in beweging komen, een frisse kijk op jezelf en het leven (transformeren van je ervaring en zelfbeeld).

Waarom coach ik vaak in de natuur: in stilte wandelend of met ruimte voor een goed gesprek. Natuur heeft geen oordeel, je hoeft niks te presteren. Je kunt er makkelijker je breinen - van je hart hoofd buik - horen + die op 1 lijn met elkaar brengen! Opdat ze samen de neus dezelfde kant op hebben staan. Natuur en de aarde resoneren op dezelfde frequentie als onze coherente staat = waar gas en rem in balans werken (para- + sympathisch zenuwstelsel). Mijn NB inzicht is dat je natuurlijke energie er gaat stromen, wat je transformatie + perceptie: hoe je je voelt, hoe je het leven ziet, welke opties je hebt, ten goede komt.

KOM THUIS BIJ WIE JE BENT. COMBINEER JE HOOFDBREIN + HARTBREIN + BUIKBREIN = SAMENWERKEND = DENKEN VOELEN DOEN OP 1 LIJN MANIFESTEREN.

Hoe werk ik:

Als coach vraag ik waar je nu staat, wat je graag wilt en wat je weerhoudt. Dan beluisteren we je 3 intelligenties - hoofd hart buik - en brengen ze op 1 lijn. Tot slot evalueren we de resultaten. Specifiek bij mij past het zorgzaam / zorgvuldig aandacht geven aan het - vaak kwetsbare - innerlijke leven. Met zachte gedachten supporten van het je begeleiden in het ontwaken aan wie je diep van binnen bent.

Indien het supporting is, zet ik in:

- m-BIT coaching.

- Hartcoherentie Facilitator - jezelf in coherente staat brengen m.b.v. ademen is tevens onderdeel van de mBIT coaching.

Zo zorg je zelf voor een diepgaande verschuiving die je helpt om situaties te benaderen met meer emotioneel evenwicht, compassie, helderheid en zelfvertrouwen. Als je je lichaam, brein en emoties in balans brengt, ontstaat er ruimte voor betere oplossingen, meer samenwerking, een gezonder lichaam en een zinvol leven. Coherentie werkt aanstekelijk. Het begint bij onszelf en heeft een positief effect op anderen. Laten we ons samen inzetten voor meer hart in de wereld.

Herken incoherentie: Gestrest, angstig, reactief, mentale mist, ongeduldig, vermoeid.

Herken coherentie: Veerkrachtig, energiek, vrolijk, geduldig, mentaal helder, intuïtief.

- Creatief Coach en Therapeut Beeldend: ik heb in het bedrijfsleven met directies, managers en personeel gewerkt + met ouders / kinderen.

~ Systemisch werken met TRIA = aandacht - acceptatie ~ actie. Daarbij vormen de materialen in de natuur mooie representaties.

En mijn kennis van- en ervaring met Ignite (onderdeel van de LifelineTechnique). Hiermee kom je met fysieke symptomen + stressoren in je leven (werk relaties gezondheid e.d.) tot herkenning dat deze van Spirit Protection Reflex (onderbewuste re-actie op het hier en nu als is het weer als 'toen') getransformeerd kunnen worden naar de echte intentie van je Hogere Zelf / Hart. Waarmee je de regie weer in handen neemt om iets moois van je leven te maken. Want vanuit die kwaliteiten heb je andere gedachten, emoties en gedrag. FROM 'GETTING BY' TO 'INTENTIONAL'!! Hoe fijn is het om fysieke symptomen & stressoren (situaties / relaties) die je triggeren (emoties als angst woede verdriet jaloezie machteloosheid etc.) als toegang kunt benutten om je hart en innerlijke wijsheid te leren kennen: te merken dat die er altijd al was en dat je die nu bewust kunt inzetten in je leven. En om je denken, voelen en handelen op 1 lijn te brengen. En bewust jezelf in een coherente staat van zijn te brengen. Constructief positief voedend authentiek etc.zelf aan het stuur zitten......

De coaching vindt plaats als:

* interactieve lezing voor groepen op locatie, ter kennismaking.

* als coaching-sessie 1 op 1 op locatie.